Regulamin


1. Formalności związanych z meldunkiem i opłatą za pobyt należy dopełnić w dniu przyjazdu. Opłatę za pobyt można wnieść również przed przyjazdem na podstawie przesłanych wcześniej potwierdzenia rezerwacji oraz danych do płatności. Ewentualna przedpłata za pobyt musi być zaksięgowana przed Państwa przyjazdem.

2. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, lub jego skrócenia z winy klienta, wniesione opłaty nie  podlegają zwrotowi.

3. Doba hotelowa trwa  od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

4. Na terenie obiektu cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00.

5. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie do godziny 22.00.

6. Parkowanie pojazdów jest możliwe tylko w miejscu do tego przeznaczonym, na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu. Właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych samochodów oraz mienia i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

7. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie obiektu. Goście zobowiązani  są rozliczyć się z wyposażenia pokoju po zakończonym pobycie i ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczone rzeczy. Cennik oraz lista wyposażenia dostępne są u właściciela.

8. Wykupiony pobyt nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wczasowiczów.Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia klientów.

9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w wynajmowanych pokojach i budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, cygar, fajek i innych wyrobów tytoniowych.

10. Grillowanie odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.

11. W obiekcie panuje całkowity zakaz palenia. Dla osób palących są wyznaczone miejsca na zewnątrz budynku

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, prosimy o kontakt z właścicielem obiektu.